Sveriges Domareförbund

Inloggning / Kalender / MailChimp / Medlemshantering / Nyhetsbrev / Webb

Sveriges Domareförbunds webbsida har varit eftersatt en längre tid. Bobolo fick uppdraget att modernisera och fräscha upp. Alla medlemmar har fått ett konto och webbsidan fungerar dessutom som medlemsdatabas. Dessutom används Mailchimp till deras nyhetsbrev.

www.domareforbundet.se

Besök sidan:

www.domareforbundet.se

Intresserad av en liknande sida? Maila till anders@bobolo.se, eller ring 0709 – 288 288!

Kontakta mig

© 2019 webbyrån Bobolo. All rights reserved.