Skapa simpla testendpoints för API

26 november

Ibland när man håller på och utvecklar frontend behöver man något ofta ganska snart kunna få användbar respons från backend, även innan den är klar. Det är där den väldigt enkla tjänsten Mockachino kommer in! …

Läs mer

Gratis typsnitt för webb

12 november – Typsnitt

Ofta behöver jag lite nya, snygg och inspirerande typsnitt för webben, men även för tryck till exempel. Då är det bra att det finns bra och gratis alternativ till de stora typsnittsföretagen! …

Läs mer

regex101 – Perfekt verktyg för reguljära uttryck

1 oktober – Reguljära uttryck

Att sätta ihop det perfekta reguljära uttrycket (regular expressions) är alltid lite besvärligt och småkryptiskt. Men med tjänsten regex101 så blir det i alla fall väldigt mycket enklare! …

Läs mer

Gratis ersättare till Photoshop – Photopea

11 juni – Photoshop

Jag har ju gått över från Adobe Creative Suite till Affinity-progrogrammen, och är mestadels nöjd. Det är en del småsaker som stör mig med genvägar och andra småsaker som man vant sig vid. …

Läs mer

Sommargåva till Stadsmissionen

28 maj – Välgörenhet

Istället för någonting från företaget inför sommaren bestämde jag mig för att ge en liten gåva till stadsmissionen, till utsatta barn och familjer i behov av stöd. …

Läs mer