26 mars, 2013

Temporärt stänga av MySQL-cachen

När det är dags att optimera sina SQL-frågor och databasen kan det vara fiffigt att temporärt stänga av cachen i MySQL, så att man alltid kör utan att använda MySQL inbyggda cache. Lägg bara in SQL_NO_CACHE i frågan:

SELECT SQL_NO_CACHE * FROM TABLE

© 2019 webbyrån Bobolo. All rights reserved.