Rum För Aktivt Lärande

Google Maps / IPad / Mobil / Responsiv / Twitter / Webb / YouTube

Statliga Akademiska Hus är med driver forumet för aktivt lärande. Bobolo fick uppdraget att initialt utveckla webbsidan inför ett symposie. Designen är framtagen av tredje part men vidareutvecklad och anpassad för webben av Bobolo. Sidan vidareutvecklades ytterligare efter symposiets slut och gjordes bland annat responsiv och byggdes ut för nyheter och andra typer av sidor.

www.rumforlarande.se

Besök sidan:

www.rumforlarande.se

Intresserad av en liknande sida? Maila till anders@bobolo.se, eller ring 0709 – 288 288!

Kontakta mig

© 2019 webbyrån Bobolo. All rights reserved.