11 september, 2014

Exportera och importera stora databaser i MAMP

MAMP / MySQL / PhpMyAdmin

Jag använder MAMP när jag utvecklar, och phpMyAdmin är ett trevligt verktyg för att administrera databasen med. Dessvärre har den sina begränsningar vid export och import av större databaser. Då kan man ta till terminalen och mysqldump!

1. Öppna ett terminalfönster och navigera till MAMPs bin-katalog

cd /Applications/MAMP/Library/bin/

2. Exportera en hel databas

./mysqldump -u ANVÄNDARNAMN -p DATABAS > ~/FILNAMN.sql

3. Importera exporten till din nya databas

I nästa steg får man se upp, den databasen man importerar till kommer att tömmas helt! Så se till att antingen importera till en tom databas, alternativt veta vad du gör.

./mysql -u ANVÄNDARNAMN -p DATABAS < ~/FILNAMN.sql

Klart!

© 2019 webbyrån Bobolo. All rights reserved.