7 juni, 2011

En tall för Adseat

Kund / Miljö / Webbdesign

Nu när Bobolo lanserat Adseats nya hemsida har vi också köpt ytterligare en tall till "Boboloskogen"! Vårt miljöengagemang lever alltjämt vidare! Vi har åtagit oss att köpa träd för 200kr vid varje nyskapad hemsida och på så vis blir alla våra hemsidor "koldioxidneutrala".

Ett klick förskogen

© 2019 webbyrån Bobolo. All rights reserved.