9 september, 2011

Exportera ett repository från Git

Export / Git

Exportera ut hela trädstrukturen:

git archive master | tar -x -C ~/my_export_folder

För att exportera ut hela strukturen från Git till en ZIP:

git archive --format zip --output ~/my_zipped_archive.zip master

© 2019 webbyrån Bobolo. All rights reserved.