12 december, 2011

Sätt upp virtual hosts i MAMP

MAMP / Osx / Virtual hosts

När man utvecklar med MAMP (eller LAMP eller WAMP för den delen) kan det ibland vara smidigt att sätta upp lite kortare och enklare åtkomst av sina webbprojekt än http://localhost:8888/webbutveckling/kunder/kund_A/, då är det ju smidigare med t.ex http://kund_A/ istället, eller hur?

Gör så här!

 1. Öppna hosts-filen och lägg till dina tilltänkta domäner. Ta gärna backup på filen innan om du är rädd för att sabotera något. Den här filen är i och för sig ofta väldigt liten i vanliga fall.

  Du kommer behöva öppna filen som root, skriv följande om du vill använda VI:

  sudo vi /ect/hosts
 2. Lägg in följande sist i filen om du vill skapa en virtuell domän för "kund_A":

  127.0.0.1    kund_A
 3. Öppna Apachens konfigurationsfil, httpd·conf. Ta gärna backup på den här filen med om du är osäker på vad du gör. Filen ligger i din MAMP-installation, troligtvis här: /Applications/MAMP/conf/apache. Du kommer behöva redigera filen som root också.

  sudo vi /Applications/MAMP/conf/apache/httpd·conf
 4. Lägg in följande sist i filen:

  NameVirtualHost *

      DocumentRoot ""
      ServerName kund_A 


   

 5. Starta om Apache

© 2019 webbyrån Bobolo. All rights reserved.