Webbutveckling

De flesta projekt följer samma struktur där vi går från planering och design till utveckling och implementation.

Steg 1

Planering

Inför varje påbörjat arbete börjar vi tillsammans ofta med ett möte där vi pratar igenom hur det ser ut idag och vad ni vill ha.

Det är ju inte nödvändigt att träffas i verkligheten, men det är lite lättare, plus att vi får ansikten på varandra.

Steg 2

Design

I designfasen arbetar jag fram en skiss som motsvarar det vi diskuterade igenom i första fasen.

Efter feedback jobbar jag vidare med designen och när vi är nöjda går vi vidare.

Steg 3

Utveckling

Det är i utvecklingsfasen själva "arbetet" börjar, det vill säga jag bygger ihop det som satts samman i de tidigare faserna.

I utvecklingsfasen slutförs arbetet, jag utvecklar eventuella extramoduler och installationen sker på webbservern.

Steg 4

Förvaltning

När projektet är klart lämnar jag över resultatet till kunden. Kanske har vi redan börjat skissa på fortsättningen med nya funktioner och uppdateringer. Dessa blir antingen som små nya projekt eller så fakturerar jag det löpande.

Verkar det intressant?

Låt oss se hur jag kan hjälpa dig och ditt företag med, hör av dig!